Aktualności
Bioasekuracja
2020-02-14

Bioasekuracja ASF

W załączniku rozporzadzenie Ministra w sprawie Bioasekuracji przy pozyskaniu dzików.
Środki do dezynfekcji znajdują się w naszym domku myśliwskim.
Darz Bór
             Piotr Wegner
sekretarz KŁ nr 55 Dzik w Skępem
Pliki do pobrania