Aktualności
Walne Zgromadzenie Koła
2019-04-06
Nowe zasady powiadamiania o WZ
Zarząd Koła Łowieckiego nr 55 "Dzik" w Skępem informuje członków o zmianach w sposobie zawiadamiania o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła wg Nowego Statutu PZŁ. Zgodnie z §40 pkt. 1 zawiadomienia bedą wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na 21 dni przed planowanym WZ.
Darz Bór!