Gospodarka Łowiecka
Koło Łowieckie nr 55 "DZIK" w Skępem posiada jeden obwód łowiecki nr 176 o powierzchni 4517 ha, w tym powierzchnia leśna 1374 ha. Obwód położony jest w okolicy miasta Skępe oraz pobliskich wsi takich jak Rumunki Skępskie, Wólka, Czermno, Koziołek, Chałacie, Babie Ławy, Modrzewie, Czarny Las, Kukowo, Grabówiec.

Koło Łowieckie prowadząc gospodarkę łowiecką z pozyskanych funduszy utrzymuje śródpolne remizy i poletka łowieckie, aby drobna zwierzyna miała miejsca do spokojnego bytowania (np. bażanty, kuropatwy, zające). Dzierżawiony obwód zagospodarowany jest urządzeniami łowieckimi takimi jak:
- paśniki,
- lizawki solne,
- podsypy,
- pasy zaporowe,
- ambony i zwyżki.

Myśliwi chronią uprawy (m.in. zboża, kukurydzę, ziemniaki) miejscowych rolników odstraszając zwierzynę oraz realizując zaplanowane odstrzały zwierzyny łownej. W przypadku wystąpienia szkód wyrządzone przez zwierzynę łowną to po wykonaniu tzw. "szacowania szkód" z własnych funduszy wypłacają rolnikom odszkodowania za utracone plony.

~JK