Gospodarka Łowiecka
Podstrona będzie zawierała opis działalności gospodarczej Koła w terenie i nie tylko.......... na dany rok gospodarczy
- obszar działania ha
- urządzenia gospodarcze, opis, liczba, funkcja w łowisku itp.
- działania edukacyjne prowadzone w szkołach i przedszkolach przez myśliwych
- krótki opis zwierząt łownych występujacych w łowisku
oraz szereg innych ciekawych informacji o otaczającej nas przyrodzie.