Akty prawne i druki

Akty prawne dotyczące łowiectwa:
1. Aktualny REGULAMIN POLOWAŃ (kliknij tu)

2. Ustawa PRAWO ŁOWIECKIE (kliknij tu)
3. Ustawa o broni i amunicji z 1999r. (pobierz PDF)
4. Rozporządzenie dot. przechowywania, noszenia broni i amunicji z 2000r. (pobierz PDF)
5. Wytyczne Policji w spr. "Praw i obowiązków posiadacza broni", konspekt wewnętrzny (pobierz PDF)

Dokumenty

1. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału (pobierz WORD).
2. Protokół oględzin i szacowania szkód łowieckich (pobierz WORD).
3. Protokół ewidencji prac gospodarczych w łowisku (pobierz WORD).
4. Tarcze na strzelnicę:
Tarcza1_A3   Tarcza1_A4   Tarcza2_A3   Tarcza2_A4
Tarcza_dzik_A3   Tarcza_dzik_A4   Tarcza_jelen_A4

Ważne adresy:

1. WPA w Bydgoszczy.
Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/pozwolenia-na-bron
2. Polski Związek Łowiecki ZO Włocławek.
ul. Związków Zawodowych 18A, 87-800 Włocławek
telefon biuro: 54 411 17 81
telefon strzelnica: 600 870 361
e-mail:
zo.wloclawek@pzlow.pl
Uwaga! Darmowy program do odczytu plików PDF pobierz ze strony Adobe Reader.
~JK (aktualizacja 12.11.2018r.)