Historia koła

Koło łowieckie nr. 55 „Dzik” w Skępem zaczęło się organizować na przełomie roku 1946/47 i ostatecznie zostało utworzone w 1947 r. przez grupę ok. 10 miejscowych myśliwych, którzy postanowili odłączyć się od działającego już wówczas koła lipnowskiego i założyć własne Koło. Dokumentów z tego okresu oraz lat 50 brak.   

 W oparciu o zapisy z późniejszych lat, a także wspomnienia Kolegów; Kamińskiego Józefa, Murzynowskiego Konstantego, Redeckiego Piotra, Borowskiego Leonarda oraz innych ustalono, że:

 - pierwszy Zarząd Koła ukonstytuował się w składzie:

        - Kol. Zwierzchowski Jan     - Prezes Koła

        - Kol. Wiśniewski Adam       - Łowczy Koła

        - Kol. Jankowski Leonard     - Sekretarz Koła

        - Kol. Kamiński Józef            - Skarbnik Koła

 - do członków założycieli należeli ponadto między innymi Koledzy; Ryglewicz Ignacy, Murzynowski Konstanty, Pankowski Antoni oraz Jan Bieniewicz, który po kilku miesiącach, zmienił Jana Zwierzchowskiego na stanowisku Prezesa Koła……

(dalsze opracowanie historii Koła w toku, chciałbym BARDZO PODZIĘKOWAĆ KOLEDZE ADAMOWI PRZYBYŁOWSKIEMU bez jego udziału zakładka by nie powstała)

~JK