Bezpieczeństwo na polowaniach i bioasekuracja
Bezpieczeństwo na polowaniach
Każdy myśliwy zobowiązany jest stosować i przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowań (indywidualnych i zbiorowych) oraz bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Pod LINKIEM znajduje się dostęp do aktualnego Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
Polski Związek Łowiecki przygotował BROSZURĘ, która w "pigułce" przedstawia najważniejsze zasady i przepisy związane z wykonywaniem polowań oraz bezpiecznym obchodzeniem się z bronią palną.


Bioasekuracja
Cała Brać Myśliwska włączyła się czynnie, m.in. angażując prywatne środki myśliwych, w zwalczaniu wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (w skrócie ASF).
W związku z tym, że wirus ASF nie słabnie w Polsce szereg instytucji przygotowało broszury i wytyczne m.in. dla myśliwych wykonujących polowania i odstrzały sanitarne:
1. Wytyczne GIW do stosowania ZASAD BIOASEKURACJI przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek od dzików do badań laboratoryjnych w kierunku ASF na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF.
2. Informacja dla myśliwych o ASF (ULOTKA1).
3. Postępowanie myśliwego przed polowaniem, po strzale i transport (ULOTKA2).

Mapa ASF
~JK